Att uppfylla sin undersökningsplikt som köpare av fastighet

Köpare av fastighet har en lagstadgad undersökningsplikt. Exakt vad som gäller framgår av jordabalken, en lag som lägger ett ganska stort ansvar på köparen. Att kontakta säljaren för ersättningsanspråk i efterhand för fel som har missats är lönlöst – i alla fall om det kan anses att dessa fel borde ha upptäckts vid en noggrann undersökning.

Nyckelordet är alltså noggrann undersökning. Som köpare behöver man säkerställa att inga obehagliga överraskningar gömmer sig i huset. Ett vanligt sätt att uppfylla sin undersökningsplikt är att låta göra en överlåtelsebesiktning. Vilken yrkeskompetens en besiktningsman bör ha är inte reglerat i lag, men det finns certifikat och behörigheter som ”bör” innehas.

Går igenom samtliga ytor

Under en överlåtelsebesiktning går besiktningsmannen igenom samtliga öppna och tillgängliga ytor i fastigheten. Det handlar till exempel om balkong, vind, förråd, källare och givetvis byggnadens samtliga rum. Vidare överlämnar säljaren viktiga handlingar, som sedan ligger till grund för en riskanalys som skrivs efter att besiktning är gjord. Besiktningsmannen talar även med säljaren om kompletterande information behövs. Det kan till exempel handla om renoveringar, mindre ombyggnationer och annat som inte framgår av de handlingar som säljaren först tillhandahållit.

Anledningen till att många väljer att låta göra en överlåtelsebesiktning, är helt enkelt att man som privatperson sällan har den kunskap som krävs för att känna sig trygg med att man har uppfyllt undersökningsplikten till fullo. Visst kostar det att anlita en besiktningsman – men det är också en kostnad som många anser är värd att ta. Det kan ses som en slags försäkring. Skulle ett dolt fel visa sig bör du känna att du har gjort det som står i din makt för att inte ha känt till felet tidigare. Som nämnt ovan, så krävs en noggrann undersökning för att ersättningsanspråk ska kunna göras.

Vissa saker kan man göra själv

Det finns också ett antal saker som du kan göra själv, även om du anser att du inte har fullgod kunskap. Testa att saker och ting i huset fungerar som de ska. Titta under mattor, skruva på kranar och titta bakom tavlor, till exempel.

Vad en överlåtelsebesiktning kostar att göra varierar, och flera faktorer spelar in. Vanligt är att det kostar mellan 6 000 och 15 000 kronor, bland annat beroende på husets storlek och vad besiktningen innehåller. En annan faktor som kan spela in är var huset ligger – ett avlägset hus utanför Gävle kan vara billigare att besiktiga än ett hus relativt centralt i Stockholm, eftersom fler faktorer kan behöva tas hänsyn till. En sökning på ”överlåtelsebesiktning Gävle pris” (byt ut Gävle mot din stad) bör ge dig relevant information.

https://www.svenskfastighetsbesiktning.se/ är ett företag med duktig och rutinerad personal. 

 

 

3 Jul 2019