Vanligt med ”all-service”-företag i Gävle

Tidningen ”Mitt Gävle” ges ut gratis till alla hushåll i Gävle. Dessutom finns den tillgänglig på bibliotek, tågstationen och flera offentliga platser. Tidningen finanserias av reklam och inte sällan är det reklam för så kallade ”all-service-företag”. Företag som erbjuder allt från hemstädning och strykning till sophantering och catering. Det är en utveckling som även kan ses i andra städer i ungefärligt samma storlek. Vad är det som driver denna utveckling framåt? För kunderna handlar det framförallt om enkelhet och service. En person som vill flytta inom Gävle kan exempelvis vilja ha hjälp med flytten, flyttstädningen, catering till inflyttningsfesten och sedan löpande hemstädning. Tidigare var personen tvungen att ringa till fyra olika företag för att få dessa tjänster utförda. Fyra kontakter, fyra nyckelutlämningar osv. Att istället kontakta ett enda företag skapar självklart en större smidighet. 

Nu kan du få mer än städning i Gävle

Städföretag som tidigare enbart erbjöd hemstädning har därmed breddat sitt utbud. Det handlar då inte enbart om att erbjuda fler städtjänster utan även en rad tjänster som kan ge RUT-avdrag samt tillhörande tjänster till dessa.  Det har därmed även blivit vanligt med färdiga kombinationspaket. En kund som har hemstädning kan köpa tilläggstjänster som barnpassning, hundvakt, enklare matlagning osv. Genom det går det att skapa en komplett tjänst från ett och samma företag.  Men utvecklingen och efterfrågan på All-Service-Företag har även en annan orsak. Det handlar om den låga efterfrågan på de mer udda tjänsterna. I Stockholm kan företag specialisera sig på att vara hundvakter eller att köra bort hushållsavfall. I staden finns det befolkningsunderlag för de flesta tjänster och produkter. Men med mindre städer finns inte samma kundunderlag. 

Bredare utbud av tjänster

Ett all-service-företag har däremot möjligheten att erbjuda smalare tjänster som inte beställs lika ofta. Ofta har man hemstädning som den största tjänsten men därtill kan andra tjänster beställas vid behov.  För kunderna innebär detta i längden ett bredare utbud av tjänster samtidigt som man kan vara bekväm i att enbart ett företag behöver kontaktas när RUT-tjänster eller liknande tjänster behöver beställas. Har man fått en god kontakt är det en trygghet att alltid kunna vända sig till samma företag. För städföretagen (de har oftast städ som primär uppgift) innebär det en större kundbas samtidigt som man kan knyta till sig kunderna på ett tydligare sätt. En kund som är nöjd med flera tjänster kommer till stor sannolikhet även beställa andra tjänster när det behovet uppkommer. Den dag flytten ska ske, catering behövs eller barnet behöver passas finns redan en kundrelation uppbyggd. Är du intresserad av hemstädning i Gävle, med fler tjänster än bara städning? Då kan du läsa: www.hemstädninggävle.se.

29 Dec 2017